Retail Scenario “Ontwinkeling”

 

Ontwinkeling In het scenario ‘Ontwinkeling’ wordt uitgegaan van een dominerende rol van de technologie en een strikt overheidsbeleid.
In 2020 koopt vrijwel iedere consument zijn of haar producten op andere plaatsen dan in de fysieke winkel. De technologie heeft de fysieke winkel overbodig gemaakt, de volumes worden gemaakt via non-traditionele verkoopkanalen. Niet alleen het aankopen is algemeen geaccepteerd, ook voor de wijze van bezorgen en retourneren zijn oplossingen gevonden. Passen en uitproberen van producten kan vanaf elke willekeurige locatie. Onder invloed van de technologie zijn digitale infrastructuren geoptimaliseerd. De meerwaarde van een fysieke winkel is verdwenen voor het grote publiek. Het verdienmodel van de traditionele retail is dood.

De retailer is beperkt door vigerende overheidsbepalingen ten aanzien van de fysieke winkel, terwijl het internet deze factoren overbodig maakte. Door het strakke overheidsbeleid en de dominante technologie is de toegevoegde waarde van een traditionele retailer verdwenen. Ook de eens zo belangrijke A1-winkellocatie is niet meer. De overheid wil invloed uitoefenen door een strak beleid te voeren, maar de technologie heeft de overheid buitenspel gezet. Door de technologische ontwikkelingen is de binnenstad in 2020 leeggelopen. Winkeliers hebben onvoldoende ingespeeld op de overweldigende invloed van de technologie en de overheid heeft hen geen alternatieven geboden om in de spelen op de veranderende retailomgeving. Technologische ontwikkelingen zijn dominant in 2020, er is geen alternatief.

Leegloop Winkelstraat

 

De leegloop van winkelcentra is ontstaan doordat de overheid vasthoudt aan bestemmingsplannen. De lege panden mogen niet ingericht worden als woningen en horecavergunningen worden mondjesmaat afgegeven. Voor monobrands is er geen noodzaak om zich fysiek te vestigen, aangezien hij de consument vooral via internet bedient. Ook nieuwkomers hebben minder behoefte aan deze fysieke aanwezigheid. Zij zijn in de digitale omgeving op virtuele A1-locaties te vinden en hebben slechts op enkele locaties een (tijdelijke) fysieke winkel.
De winkelcentra worden hierdoor steeds kleiner. Waar nog gewinkeld wordt, is winkelen in de binnenstad tot een beleving verheven. Winkelen wordt daar des te meer een recreatieve bezigheid. De consument kan zich op allerlei wijzen vermaken in de binnenstad. Consumeren is meer dan alleen producten aankopen. Er is ruimte voor recreatie en winkels zijn omgevormd tot futuristische omgevingen, waardoor men zich oneindig kan vermaken. Met name de jongste generatie is in deze winkels te vinden.

Vastgoedbezitters kunnen slechts kortlopende contracten afsluiten met retailers. Contracten worden gesloten om de consument kennis te laten maken met nieuwe producten. Een winkel wordt volgens het pop-up concept strategisch ingezet. Zo ontstaat een winkelroulatiesysteem en is het voor de consument altijd een verrassing welke winkel zich (tijdelijk) heeft gevestigd. Producten die in de winkel gekocht zijn zullen bij thuiskomst geleverd zijn. Er is dan ook geen ruimte meer voor grote flagshipstores in de winkelcentra.
Buiten het traditionele stadscentrum zijn themastraten ontstaan voor bepaalde delicatessen en niet-alledaagse luxe goederen. Zo heeft de PC Hooftstraat in Amsterdam haar functie als posh-winkelstraat behouden, omdat zien en gezien worden daar een belangrijke factor blijft.
De overheid heeft haar beleid niet versoepeld en de retail heeft te laat geanticipeerd op de digitale revolutie. Doordat de consument, al dan niet gedwongen door maatschappelijke ontwikkelingen, afgestapt is van haar oude werkpatroon, zijn haar motieven om te winkelen veranderd. De jongste generatie heeft hier een voorname stem in gehad. Werkgevers hebben ingesprongen op de wensen van deze generatie en de retail die in 2020 de retail domineert evenzo. Door hen online te vinden. Door in te spelen op haar specifieke wensen en door samen te werken met de consument in de value chain.

Persoonlijke benadering

 

Technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat het belevingselement van het winkelen, niet meer een uniek voordeel van de fysieke winkel is. Online zijn de sociale aspecten van winkelen evengoed mogelijk. Vanuit elke willekeurige locatie, door mobiel internet en augmented reality. In 2020 is de winkel dichterbij dan ooit tevoren. Op school, op het werk, in de huiskamer.
Future shop is een Pop-up store Winkels zijn er alleen nog voor zeer speciale producten, waarbij waarneming, gevoel en tast belangrijke aspecten zijn en niet vervangen kunnen worden door technologische substituten. In de weinige winkels die er nog zijn speelt op gebied van communicatie, klantbenadering en winkelinrichting, technologie een uiterst belangrijk rol.
Online bestellen in de winkel zal gewoon zijn. De voorraad van de winkel is inzichtelijk. Als het product niet op voorraad is, zal het bezorgd worden. Steeds meer producenten hebben zich als monobrand ontpopt.
Het strakke overheidsbeleid staat weinig toe op gebied van benaderen van de consument. Privacy is een belangrijk issue, zowel in de winkel als op internet. Elke winkel is uitgerust met de nieuwste technologische toepassingen. Bij binnenkomst kan de consument alleen getraceerd worden als daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Met toestemming kan een persoonlijk aanbod gedaan worden. De aanbieding komt binnen op de smartphone of via digitale schermen. Alle aankopen in de winkel kunnen via de telefoon of ander medium gedaan worden. Kassa’s zijn verdwenen. Personeel is niet nodig, hologrammen zijn de consument van dienst.
De balans van winkel-webwinkel is definitief doorgeslagen naar webwinkel. De fysieke winkel is ondersteunend geworden. De wereld is mobieler geworden en het is strategisch onverantwoord om langdurig op één plek te zitten. Retailers kiezen daarom voor een tijdelijke pop-up store.
Klant is keizer In 2020 worden consumentengoederen via de non-traditionele kanalen aangeschaft. Hoewel de jongste generatie daar een belangrijke voortrekkersrol in heeft gespeeld, zijn zij niet de enige generatie die met de tijd meegaat. Ook de babyboomers zijn goed geïnformeerd. Zij hebben tijd en geld om alle mogelijkheden uit te proberen. De overheid doet er alles aan om consumenten in te lichten over privacy op het internet
De consument heeft veel macht gekregen. De consument beheert de beschikbare informatie op internet over henzelf en de wensen die zij heeft. In 2020 kennen we co-creatie in extreme vormen. De consument kan op elk gewenst moment in het productie proces nog wijzigingen doorvoeren. Het product moet passen. Ook levering van goederen en diensten gebeurt volgens de wensen van de consument, die vervolgens zelf bepaalt welke waarde dat vertegenwoordigt. Kortom, de consument bepaalt tijd, plaats en prijs.