“Revolutie in het Winkellandschap”

 

Binnen het eerste scenario is sprake van een flexibel overheidsbeleid, waarbij technologie een ondersteunende functie heeft binnen de retail. De technologische ontwikkelingen zetten zich voort, maar blijven een complementaire rol vervullen voor fysieke retail. Zij ondersteunt de retailer in de huidige bedrijfsvoering, teneinde efficiënter te kunnen opereren en om de consument beter te bedienen. De online omzet zal tot 2020 verder doorgroeien, maar uiteindelijk blijft het de fysieke winkelomgeving alwaar de consument hoofdzakelijk haar aankopen doet. De consument is een sociaal wezen en winkelen blijft een (recreatieve) bezigheid die altijd zal bestaan.
Een vrij overheidsbeleid maakt het mogelijk dat winkeliers vrij zijn in de keuze waar zij zich vestigen, ongeacht of dit in het centrum van een stad is of daarbuiten. Op deze manier is de winkelier beter in staat om tegemoet te komen aan de wensen van de consument. Daarnaast heeft de retailer meer vrijheid in het geven van een invulling aan de exploitatie van de winkel, doordat de overheid haar beleid versoepeld heeft. Onder andere openingstijden, bevoorradingstijden en vergunninguitgiften zijn flexibeler in 2020.
De overheid stimuleert de retail door haar beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en algemene plaatselijke verordeningen te verruimen. Hierdoor is de retailer meer in staat om met het fysieke verkoopkanaal nauwer in te spelen op de behoefte van consumenten en is het traditionele winkelmodel losgelaten. Wanneer de consument op elk gewenst moment wil kunnen winkelen, hebben retailers de mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen. Ook het locatiebeleid is verruimd. Retailers plaatsen zich op bedrijventerreinen, al naar gelang de consument dit verlangt.

Lokaal wordt waarde toegevoegd door de retailer Door het vrije overheidsbeleid is de winkelomgeving in 2020 veranderd. Retailers verplaatsen zich om zo de beste positie in de markt te verwerven. Geheel volgens de theorie van Hotelling (Hotelling, 1929) zijn retailers met gelijkwaardige producten geclusterd op locaties waar de consument optimaal bediend kan worden. Convenience is de sleutel tot succes. De winkel komt naar de consument toe!
De gevestigde retail is daarmee voor de keuze komen te staan om de fysieke winkel wel of niet te verplaatsen. Onder andere financiële afschrijvingen maken dat bestaande bedrijven minder voordeel ondervinden van dit vrije overheidsbeleid dan nieuwkomers. Nieuwkomers hebben dit nadeel niet en vormen daarom een bedreiging voor de bestaande retail. Bestaande retail staat in 2020 onder druk. Dit geldt met name voor bedrijven die inspelen op gemaksaspecten, of daarvan afgeleide producten aanbieden.
De winkelomgeving wordt gevormd door themaclusters. Afhankelijk van het type product en de wensen van de consument past de winkelier haar exploitatie aan, zodat er in 2020 een nieuw straatbeeld van winkels ontstaat. Bedrijven die zich richten op de consument die voornamelijk op zoek is naar gemak, zijn gevestigd op goed bereikbare locaties buiten het stadscentrum. Voor de consument die druk is en genoodzaakt is om buiten de huidige winkeltijden te winkelen, zijn er avond- en nachtwinkels. Terwijl voor de recreatieve consument de binnenstad een paradijs is om te verblijven.

Monobrandstores

 

Afhankelijk van product en wensen van de consument is de binnenstad daarom net zo’n goede locatie als erbuiten voor een fysieke winkel. Vooral gemaksaspecten en belevingsaspecten bepalen de locatie. Maar ook spelen de fysieke mogelijkheden van bestaande gebouwen en de bereikbaarheid- en bevoorradingsproblematiek een rol.
De alternatieve locaties voor de binnenstad zijn de drukke plaatsen waar de consument toch al moet zijn, waar gewacht of gerecreëerd wordt. Deze locaties bieden belevingsaspecten, maar spelen bovenal in op de gemakswensen van de consument. Er zijn geen wachttijden meer en de ergernis van parkeerproblemen en slechte bereikbaarheid is voorbij. De nieuwe convenience shop is er om de consument op het moment dat zij dat wil te voorzien in de persoonlijke behoefte. Voorbeelden zijn stations, stadions, parken of natuurgebieden. Daarnaast zijn in 2020 ambulante mogelijkheden zoals evenementenwinkels en mobiele winkelstraten ingericht, om consumenten bij festiviteiten te bedienen.
Om top-of-mind-awareness te creëren worden mono-brandstores geopend op strategische locaties. De functie van de mono-brandstore is vooral om het winkelend publiek te interesseren voor de nieuwste producten. Voor monobrands is het creëren van synergie een van de speerpunten in de strategie om de consument in haar behoefte te voorzien. Ook deze tendens zorgt ervoor dat de huidige retailer in 2020 in moeilijke omstandigheden verkeert.

Er is spanning tussen de producent en de retailer. Aangezien de producent een concurrent wordt van retailers ontstaan er nieuwe verhoudingen en nieuwe vormen van retail. Het straatbeeld wordt gedomineerd door merk- en themawinkels. In 2020 speelt schaalvergroting een grote rol. De themaclusters worden gedomineerd door grote flagshipstores, waar alles draait om volume. Het toppunt van schaalvergroting is de zogenaamde megamall die aan het winkellandschap is toegevoegd. De overheid heeft de locaties bepaald en zorg gedragen voor de infrastructuur, parkeergelegenheid en bereikbaarheid met openbaar vervoer. Convenience voor de consument staat hoog in het vaandel van de megamall, het one-stop-shopping paradijs. Een digitale plattegrond en routeplanner van de mall kan te allen tijde geraadpleegd worden via smartphone. Daarnaast is ook gedacht aan vermaak in de vorm van bioscopen, kartbanen, relaxruimtes en foodcourts. Alles onder één dak biedt zowel de recreatieve als de gemaksgeoriënteerde consument alles wat zij nodig heeft.
Een tegenreactie op de enorme schaalvergroting is terug te vinden in de sterke vertegenwoordiging van local heros. De kleine zelfstandige floreert weer in 2020. Zij springen in nichemarkten die de schaalvergroting creëert. De local hero blijft inspelen op de behoefte aan persoonlijke en gespecialiseerde aandacht bij de verkoop van producten bij een gevarieerd aanbod. De toegevoegde waarde van een local hero is het kennen van de klant, persoonlijk contact, advies, geen haast en goede service. De winkel kan overal gevestigd zijn, zolang bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid gewaarborgd is. Volume speelt geen rol, de consument is bereid meer te betalen voor het aanbod in dit type winkel.

Customer Centricity

 

De klant is koning in de winkel Naast de themaclusters zijn ook de individuele winkels meer thema’s gaan gebruiken om het productaanbod aan te laten sluiten bij de wensen van de klant. Bijvoorbeeld door hoogwaardige service te bieden en gerichte informatie te verschaffen over alle diensten in en om het huis. Een winkel waar de consument zich uitgebreid kan laten informeren over alle aanbieders, producten en mogelijkheden op het gebied van verzekeringen, energie, tv, internet en telefonie.
In de winkel zelf wordt de technologische vooruitgang direct toegepast om de consument te assisteren. In de winkel staan digitale zuilen en informatieschermen, waarmee van elk product informatie opgevraagd kan worden, toegepast op de individuele consument. “Kan ik u ergens mee helpen” is een verboden uitdrukking geworden voor winkelpersoneel. De retailer weet immers waarmee de consument geholpen wil worden Ook de voorraad van de winkel waar de klant zich bevindt is door de consument te raadplegen. Indien een item niet voorradig is wordt de mogelijkheid geboden om dit zelf te bestellen of te reserveren.
De schermen (narrowcasting) worden ingezet om consumenten te attenderen op bepaalde producten. Prijzen worden door de retailer bepaald en kunnen in de winkel aangepast worden aan het tijdstip van de dag. De klant tussen 9 en 12 uur ’s ochtends heeft een ander bestedingspatroon dan de klant die aan het eind van de dag in de winkel aanwezig is.

In de pashokjes van kledingwinkels is een systeem ontwikkeld om op basis van RFID kledingstukken te kunnen aanleveren in het pashokje zelf. Indien een kledingstuk een maatje groter of kleiner gewenst is, dan kan via een systeem de correcte maat geleverd worden zonder dat de klant het pashokje hoeft te verlaten. Via de spiegel in het pashokje kan internet ingeschakeld worden om advies van vrienden te vragen.
De winkel komt naar de consument toe De massale overstap naar smartphones heeft de mobiliteit van de consument en de beschikbaarheid van informatie versterkt. Door de ontwikkeling van internet web 3.0 en Social Media, Micro-blogging en Augmented Reality is de macht van de consument sterk vergroot. In een transparante wereld kan de consument duidelijke keuzes maken.
In 2020 zijn er meer eenpersoonshuishoudens of huishoudens met twee kostwinners. Deze consumenten, ongeacht generatie en maatschappelijke status, zijn op zoek naar gemak en worden door het vrije overheidsbeleid op hun wenken bediend. De winkel komt naar de consument toe, waardoor er efficiënter gewinkeld kan worden.
De jongste generatie omarmt de nieuwste technieken om te winkelen. Hoewel zij zeer bekwaam en vertrouwd zijn met nontraditionele verkoopkanalen, zullen ook zij hoofdzakelijk via de traditionele kanalen blijven kopen. Zij vormen geen bepalende invloed op het winkellandschap. Nog steeds geldt dat de retailer enerzijds de gemaksgeoriënteerde consument en anderzijds de recreatieve consument bediend, ongeacht generatie.